[email protected] +359 893 352 633
Активно участие в реализиране на политиката на образователната институция.
Постигнати резултати с учениците в образователния процес.
Динамика на професионалните изяви – лични и на учениците.
Професионално усъвършенстване и кариерното израстване.
Каквото важи за музиката, живописта и поезията, се отнася и за математиката. Всеки може да стане адвокат, доктор или химик и като такъв може да преуспее при условие, че е умен и трудолюбив. Но не всеки може да стане художник или музикант, или математик: обща интелигентност и трудолюбие сами по себе си тук значат малко.

П. Мьобиус
СУ "Сава Доброплодни"
9700 Шумен
бул. "Мадара" 34
Тел: +359 54 860 533
Email: [email protected]
Web: souizku.com

Публикации ...

свързани с концепции за стил на преподаване и учене, споделяне и документиране на опит.

Методика ...

отговаряща на съвременните изисквания за личностно–ориентиран подход.

Философия ...

търсеща висока ефективност на използваните методи и средства в процеса на учебната дейност.

Кариерно развитие ...

насочено към личностното саморазвитие и професионалното самоусъвършенстване.