[email protected] +359 893 352 633

Месторабота и длъжност

2014 г. до момента: Директор на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен
2013 г. до 2014 г.: Помощник директор на СOУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен
2006 г. до 2013 г.:  Учител по математика и информатика в СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

Oбразование и квалификация

Публикации

 • 2018 г. Доктор по методика на обучението по математика и информатика, ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • 2009 г. Четвърта квалификационна степен по математика, ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • 2003 г. до 2007 г. Бакалавър, висше образование - учител, ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • 2002 г. до 2004 г. Магистър, счетоводство и контрол, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново
 • 1996 г. до 1999 г. Магистър, учител по физика и математика, ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

education
 • Подготовка за състезания по математика в училище с разширено изучаване на изкуства

  Иванова-Неделчева, А., Подготовка за състезания по математика в училище с разширено изучаване на изкуства, Научна конференция с Международно участие "Маттех 2016", стр. 247-250
 • Развитие на изчислителни умения и умения за програмиране чрез използване на репродукривeн модел на обучение по математика и информатика

  Иванова-Неделчева, А., Ангелов, А., Развитие на изчислителни умения и умения за програмиране чрез използване на репродукривeн модел на обучение по математика и информатика, Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, 2017, стр. 101- 108.
 • Реализация логико-репродуктивной модели при формировании вычислительных умений в обучении математике

  Иванова-Неделчева, А., Реализация логико-репродуктивной модели при формировании вычислительных умений в обучении математике, Science and Education a New Dimension /in print/
 • Математика и информационни технологии – интегриран подход в преподаването на раздел „Фигури и тела“ в прогимназиален етап.

  Иванова-Неделчева, А., Ангелов, А., Математика и информационни технологии – интегриран подход в преподаването на раздел „Фигури и тела“ в прогимназиален етап, Научно-практическа конференция „Иновации в образованието“, Варна, 2010 г.
 • Парадигмата математика – информационни технологии в гимназиален и прогимназиален етап на българското образование.

  Иванова-Неделчева, А., Ангелов, А., Иванова, Д., Парадигмата математика – информационни технологии в гимназиален и прогимназиален етап на българското образование, Трета Балканска научна конференция, Благоевград, 2010 г.

Публикации

 • Иновативни техники по човекът и обществото в четвърти клас

  Димитрова, Д., Иванова-Неделчева, А., Стоянова, И., Иновативни техники по човекът и обществото в четвърти клас, Годишник – ПФ, 2019.
 • Применениe компьютерной геймификации в современном математическом образовании

  Старирадева, Й., Иванова-Неделчева, А., Павлова, Н., Применениe компьютерной геймификации в современном математическом образовании, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (66), Issue: 162, 2018, pp.37-40.
 • Развитие на определелящата поведението среда чрез образователната програма

  Иванова-Неделчева, А., Лазаров, Б., Петрова Т., Развитие на определелящата поведението среда чрез образователната програма "Черноризец Храбър", VI Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2015
 • Съвременни практики в ученето чрез европейски опит

  Иванова-Неделчева, А., Ангелов, А., Бойчева, М.,Съвременни практики в ученето чрез европейски опит, Сборник с материали от международна конференция "Изкуства, музеи, дейности на открито и учене > Covid19", Шумен 2022 г.

Удостоверения

Участие в семинари и обучения